جواد مهرکیش
طراح،ناظر و مجری نظام مهندسی
مدرس تخصصی طراحی نما
بیش از 1000 هنرجو در 10 سال گذشته