بایگانی برچسب: لنداسکیپ

پروژه­ ی سوپوتریک ۱ یا شوپاکیل طراحی از شرکت معماری سوپوتریک ۱، معماران شرکت BIG و معماران شوپافِلِکس محله­ ی نُوراپوق، کوپنهاگ، دانمارک، ۲۰۱۲ ترجمه­ ی مهشید ارباب­زاده Superkilen Project Designed by Topotek 1, BIG Architects, Superflex Nørrebro, Copenhagen, Denmark

طراحی و معمار: شرکت معماری سوپوتریک ۱، معماران شرکت BIG، شوپافِلِکسعکاس: ایوان بانمکان: کشور دانمارک، شهر کوپنهاگ، محله­ ی نُوراپوقکارفرما: شهرداری کوپنهاگ با همکاری انجمن خصوصی رِلدانیا (انجمن خیریه­ای در کشور دانمارک، که پروژه­ های معماری و برنامه ­ریزی شهری دولتی را حمایت می­کند.)هزینه: ۱۱ میلیون دلار آمریکااتمام پروژه: ۲۰۱۲ شرح کلیشوپاکیل فضای شهری­ ای به طول نیم مایل واقع در […]