بایگانی دسته بندی ها کارگاه ها (ورکشاپ)

کارگاه دو روزه دست سازه های بتنی در مشهد

کارگاه دو روزه دست سازه های بتنی در مشهد     پس از برگزاری چندین دوره کارگاه موفق در شهر تهران تیم معمار نما تصمیم به برگزاری کارگاه دو روزه دست سازه های بتنی در شهر مشهد برای اولین بار گرفت.   محتوای کارگاه در یک نگاه : ۱ شناخت نقاط قوت و ضعف بتن […]