دریافت مقالات فصلنامه علمی صفه، شماره ۸۸، بهار ۱۳۹۹-


فصلنامه علمی معماری و شهرسازی “صُفه”
دوره (سال) ۳۰، شماره ۱
شماره ۸۸، بهار ۱۳۹۹

صاحب امتیاز: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول: اکبر حاج ابراهیم زرگر
سردبیر: محمود رازجویان

آنچه در این شماره می خوانید:

• معیارهای مؤثر در سنجش پایداری اجتماعی مسکن
امیرعلی علایی، سیدعباس یزدانفر، سیدباقر حسینی، سعید نوروزیان ملکی (دریافت مقاله)

• طیف‌بندی و ریشه‌های عملکردی الگوهای هندسی در آرایه‌های تزیینی خانه‌های قاجار دزفول به روش ویکور
احمد صراف­ زاده، محمد دیده­ بان، بهزاد وثیق (دریافت مقاله)

• بررسی تأثیر هندسۀ پلان ساختمان‌های بلند با سازۀ دایاگرید بر رفتار سازه‌ای آن‌ها در برابر بار جانبی زلزله
سید پویان کاظمی سنگدهی، رهام افغانی خراسکانی، محمد تحصیلدوست (دریافت مقاله)

• تبیین رابطۀ پیکره‌بندی فضایی و تعاملات اجتماعی، با استفاده از برهم‌کنش نحو فضا و روان‌شناسی بوم-شناختی
حامد همدانی گلشن، قاسم مطلبی، مصطفی بهزادفر (دریافت مقاله)

• تحلیل توسعۀ پایدار اجتماع محلی با تأکید بر حکمروایی شایستۀ شهری نمونۀ مطالعاتی: محلۀ آخوند شهر قزوین
مظفر صرافی، فاطمه قناد

• مطالعۀ تطبیقی تفاوت ادراک عدالت در فضاهای جغرافیایی متفاوت در محلات برخوردار و غیربرخوردار شهر تهران نمونۀ مطالعاتی: محلۀ الهیه و شهرک ولی‌عصر (دریافت مقاله)
محمدصالح شکوهی بیدهندی، محمد عباسپور کالمرزی

• بازنمایی بنای قاجاری مدرسۀ دارالفنون با تکیه بر اسناد تصویری
سیده­ بشری موسوی (دریافت مقاله)

دریافت مقالات شماره ۸۸، بهار ۱۳۹۹

لینک مرتبط: دریافت مقالات فصلنامه علمی صفه، شماره ۸۷، زمستان ۱۳۹۸

منبع خبر: MemarNews.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *