دریافت مقالات دوفصلنامه علمی اندیشه معماری، بهار و تابستان ۹۹-


دوفصلنامه علمی اندیشه معماری
دوره ۴، شماره ۷
بهار و تابستان ۱۳۹۹

صاحب امتیاز: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
مدیر مسئول: دکتر حسن ذوالفقارزاده | سردبیر: دکتر غلامحسین معماریان

• فهرست مطالب این شماره از نشریه:

مقاله علمی پژوهشی:
۱. معماری اسلامی از منظر علم دینی
محمد مهوش، مصطفی ارغیانی

۲. بازشناسی هویتِ فرهنگ اسلامی در معماری نماهای ورودی (مطالعه موردی: خانه‌های بافت قدیم دزفول)
کورش مومنی، کورش عطاریان، مصطفی محبیان

۳. تأثیر اندیشه‌های شیعی- صوفی بر معماری شهری کاشان (از دوره ایلخانی تا آغاز صفویه)
مطهره حاجی زاده، عبدالرفیع رحیمی

۴. مقایسه میزان موفقیت دوره های آموزشی معماری پس از انقلاب فرهنگی
عباس صداقتی، عیسی حجت

۵. آموزه های مشارکت کودکان در فرآیند طراحی معماری فضاهای دوستدار کودک (مطالعه موردی: فضاهای درمانی شهر بجنورد)
بهنام به نیا، مهران خیراللهی، مهدی صحراگرد، عاطفه سلطانی فر

۶. اصول کیفی طراحی معماری فضاهای داخلی مدارس استثنائی (با تاکید بر ارتقاء مهارت سازشی کودکان آهسته گام)
مریم سادات رضوی پور، فرهنگ مظفر، زینب طالبی

۷. بررسی ارتباط انگیزش پیشرفت با رضایت‌ از عوامل محیطی در دانشجویان ساکن خوابگاه ( نمونه موردی: دانشجویان ساکن در خوابگاه دولتی دانشگاه محقق اردبیلی)
عالیه عبدی، توحید حاتمی خانقاهی، وحید وزیری

۸. مطالعه معنای خصوصیات مسکن بر اساس گسترش مدل ابزار- غایت
محسن افشاری، مهسا پایه دار

۹. ارزیابی الگوهای نوری موثر بر کیفیت زندگی ساکنین واحدهای مسکونی با بهره گیری از هندسه فراکتال
مسعود موذنی، سحر طوفان، داریوش ستارزاده

۱۰. بازشناخت نقش محیط و معیشت بر تکوین گونه مسکن روستایی، مطالعه موردی: شمال شهرستان مراغه
قربان محبوبی، علی آذر

۱۱. بازشناخت مولفه‌های بازار در شهر ایرانی- اسلامی
سید موسی الرضا طبسی، محمدحسن خادم زاده

۱۲. بررسی کیفی ماندگاری معماری مجموعه‌ی بازار تبریز از منظر پدیدارشناسی
الهام حاتمی گلزاری، احمد میرزا کوچک خوشنویس، قادر بایزیدی، فؤاد حبیبی

۱۳. بیان یکپارچگی در منظر؛ ارایه یک مدل مفهومی جدید
مجتبی کاویان، محمد مسعود، محمد حسن طالبیان

• دریافت مقالات این شماره (بهار و تابستان ۱۳۹۹) 

منبع خبر: MemarNews.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *