خانه مادر (سرو بانو) اثر سپیده علمی

معماری معاصر جهان: مسکونی

_______________________________________

نام : پروژه ی خانه ی مادر (سروبانو )
محل پروژه : کرج.هفت تیر. نرسیده به چهارراه طالقانی. کوچه ی سرو
آرشیتکت : سپیده علمی
تیم طراحی : سالار کشاورز , مهسا احدی
تاریخ طراحی :۵۹۳۱
کارفرما : آقای وحید عرب ها
مجری شیشه : شرکت آریستاتک
عکس : دید استودیو
آدرس دفتر: نیاوران. خیابان عمار. پالک ۴۲ . ساختمان نیاوران پارک. طبقه چهارم. واحد ۲۰۵
تلفن: ۲۲۷۵۵۹۳۳
اینستاگرام: sepidelmi_

پروژه در مرکز شهر در بافتی مسکونی واقع شده است، جایی در میان کوچه های باریک که خانه های قدیمی به سرعت در حال تخریب و تبدیل به آپارتمان هایی با حداکثر مساحت ساخت و مشرف به هم هستند. خانه متعلق به خانواده ای قدیمی در این محله است که به زبان مردم محله سفره دارند و خانه محل برگزاری رویدادهای مذهبی-فرهنگی محله است. کشف مردم جز از راه بازشناخت معناهایی که در زندگی به کار می برند ممکن نیست و مهم بود بدانیم این آیین ها از نظر آن ها چه معنا و ارزشی دارد.
خانه ی مادر (سرو بانو) که پیش تر از درون یکپارچه بود می بایست در دو الیه بازتعریف شود، بعالوه الیه ی باال برای فرزند و نوه ها از استقالل کافی برخوردار باشد. نیاز به ایجاد ساختاری پاسخگو به دوگانه ی عقیدتی نسل ها که در عین تفاوت ها کل یکپارچه ای را به تناسب قدمت خانه در محله به وجود آورد و نیاز آیکونیک بودن ابژه ی خانه در محله را تامین کند از چالش های اصلی ما بود. از طرفی شرایط اقتصادی یک خانواده ی فرهنگی محدود کننده می نمود.
مرحله ی اول در جهت استقالل سطوح راه پله ی ارتباطی داخلی را حذف و با تاکید بیشتر در حیاط قرار دادیم، به صورتی که به عنوان فضایی بینابینی در تعریف استقالل دو الیه، هم از داخل حیاط و هم از فضای کوچه شناخته شود و از طرفی پله به عنوان پلت فرمی برای تعامل خصوصا در روزهای رویداد مذهبی رفتار کند.
با اضافه کردن الیه ای به نما سعی کردیم مسئله مشرف بودن آپارتمان های مقابل و نور را کنترل کنیم و رواقی با کیفیت فضایی مطلوب را را برای هر دو الیه ی خانه فراهم آوریم. برای بخش جانپناه ها و دید بیرونی پله از شیشه ی فیروزه ای با طیف تیره به روشن استفاده کردیم تا در زمان های مختلف روز بازی سایه ها را داشته باشیم و از طرفی نقش رویداد در خانه را در مقیاس محله یادآور شویم.
باغچه حیاط در جهت ایجاد فضای بیشتر برای براگزاری رویدادها حذف شد و باغچه های کوچک تر در فضای بین ستون های رواق جانمایی شد تا درختان برای کنترل نور و دید آپارتمان های روبرو نیز کارایی داشته باشند و در کنار آن نقشی در منحصر بودن شخصیت خانه ایفا کنند.

مدارک فنی

منبع : @aoapedia.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *