انتشار کتاب «خیابان: جوهر اصلی فضاهای عمومی اجتماعی»

انتشار کتاب «خیابان: جوهر اصلی فضاهای عمومی اجتماعی»

تألیف: ویکاس مهتا
ترجمه: اکبر عبداله زاده طرف و همکاران
ناشر: انتشارات طحان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه
تعدا صفحات: ۳۴۴ صفحه
قیمت: ۷۵/۰۰۰ تومان

خیابان‌‌‌: ‌ ‌‌‌‌
شهر‌ها‌‌ی خوب، محل برخورد‌های اجتماعی هستند. ایجاد فضا‌های عمومی که انجام رفتار اجتماعی در شهر و محله را تشویق کند، به‌عنوان یک هدف مهم در طراحیِ‌شهر‌ است. یکی از نقش‌های اصلی خیابان، به‌عنوان فضای عمومی، این است که بتواند یک محیط با قابلیت انجام فعالیت‌های اجتماعی را فراهم کند.
ما چگونه خیابان‌هایی با ویژگی‌های اجتماعی ایجاد کنیم؟ این کتاب به ما نشان می‌دهد، که چگونه این فضاهای عمومی عادی می‌توانند برای حمایت از چیدمان رفتارهای اجتماعی، برنامه‌ریزی و طراحی شوند. از طریق پژوهش‌های طراحی شده‌ی دقیق، این کتاب فعالیت‌ها‌ی مردم و ادراک‌شان از خیا‌بان‌ها را به‌طور سیستماتیک و [علمی] بررسی می‌کند؛ در کنار آن گونه‌شناسیِ رفتارهای اجتماعی در خیابان‌های تجاریِ محله‌ها را توسعه‌ می‌دهد و رهیافت کامل و دقیقی به ابعاد اجتماعی خیابان‌ها فراهم می‌کند.
ویکاس مهتا‌، نشان می‌دهد که ویژگی‌های اجتماعی تنها در گرو محیط کالبدی نمی‌باشد، بلکه این ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از طریق روابط بین محیط کالبدی، کاربری زمین، مدیریت‌ آن ها و مکان‌‌هایی که معنا‌‌های ویژه‌ای برای مردم دارند، به‌دست می‌آید.
پژوهشگران و دانشجویان طراحی‌شهری، برنامه‌ریزی شهری، معماری، جغرافیا و جامعه‌شناسی، به یک کتاب به‌عنوان یک منبع برانگیزنده [برای توجه به فضای خیابان و تحقیق در مورد آن] دست خواهند یافت. آنچه که در نهایت به‌ دست ‌خواهد آمد به‌طور مستقیم در عمل کاربردی بوده و باید به‌طور گسترده توسط طراحان‌شهری، برنامه‌ریزان‌ شهری، معماران حرفه‌ای و دیگر افراد درگیر در طراحی و برنامه‌ریزی و اجرای خیابان‌های تجاری مورد مطالعه قرار گیرد.

پیشگفتار مترجمان:
خیابان‌‌‌ها در کنار میدان‌ها دو گونه‌ی عمده از فضاهای شهری شکل‌دهنده به ساختار سکونت‌گاه‌ها بوده و هستند. انسان از زمانی که به هر قصد و نیت قبلی بر روی زمین شروع به حرکت کرد، راه‌هایی را بین خود و زمین زیرپایش به اشتراک گذاشت و قرارداد کرد تا از این طریق بتواند به حرکت خود بر روی زمین نظم و سازمان دهد. بعدها همین راه‌ها در موقعیت‌های استقرار جمعیِ انسان‌ در سکونت‌گاه‌ها بسط پیدا کردند و خود را به صورت گونه‌های فضایی مختلفی از خیابان در طول تاریخ و همه‌جا نمایان کردند. سودمندی‌‌های بسیاری به فضاهای عمومی به‌صورت عام و خیابان به‌صورت خاص مترتب است؛ سودمندی سیاسی، اقتصادی، زیست‌محیطی، حرکت، تفریح و از همه مهمتر سودمندی «اجتماعی». اگر‌چه در مقطع زمانیِ مشخصی از قرن بیستم، آن زمان که معماری و شهرسازی مدرن پارادایم اغلب طراحی‌شهرها در همه‌جای دنیا شد، سایر عملکردها به‌ویژه عملکرد اجتماعی به‌دلیل توجه بیش از حد به حمل‌و‌نقل مبتنی بر خودرو نادیده گرفته شد و به‌جرات فراموش شد، با این‌ وجود در حال‌حاضر طراحی‌شهرها بر اساس اهداف اجتماعی و نیز پیاده‌مداری، مجدد مورد توجه قرار گرفته است؛ دغدغه‌ای که از دهه‌ی هفتاد میلادی و بر پایه‌ی پژوهش‌های اجتماعی و روانشناسی محیطی پا گرفتند و امروز دوران بلوغ خود را سپری می‌کنند؛ دغدغه‌ای که «سنت اجتماعی» طراحی شهری را شکل داد.
موضوع اصلی این کتاب بررسی علمی کیفیت «اجتماع‌پذیریِ» خیابان‌‌‌های تجاری محله‌ای است. از زمانی‌که این کتاب را در مجموعه‌ی منابع پایان‌نامه‌ی یکی از دانشجویان ارشد دیدم سه دلیل عمده انگیزه‌ی فوری ترجمه‌ی آن را موجب شد:

۱. امروزه طراحی مبتنی بر نظریه‌های اثباتی نسبت به نظریه‌های هنجاری پیشی‌گرفته و جایگاه ویژه‌ای در مباحث دانشگاهی و حرفه‌ای یافته است. یافته‌های حاصل از ساختار پژوهش این کتاب، مبتنی بر روش علمی و دقیق، می‌تواند سند خوبی در طراحی خیابان‌های تجاری محله‌ای توسط دانشجویان و کارشناسان مرتبط با مسائل شهری باشد. یافته‌هایی که در فصل هفتم در قالب راهنمای طراحی خیابان‌‌‌های اجتماع‌پذیر یاد شده است.

۲. بحث در خصوص کیفیت‌های مرتبط با «بعد اجتماعی» در فضاهای شهری از مباحث روز و داغ طراحی‌شهری است. چراغی که ویلیام وایت نزدیک به ۵ دهه‌ی پیش در ارتباط با بررسی زندگی در فضاهای کوچک شهری آمریکا روشن کرد در حال‌حاضر با توسعه‌ی روش‌های پژوهش در حوزه‌ی مسائل‌شهری به‌مانند نور‌افکنی است که طراحی و پژوهشِ اجتماعی فضاهای شهری را روشن می‌کند.

۳. برای کسانی که پژوهش در حوزه‌ی اجتماعیِ طراحی‌شهری دغدغه‌‌ی اصلی محسوب می‌شود، ساختار پژوهشی و روش‌ها و تکنیک‌های به‌کار رفته در آن می‌تواند ادبیات پژوهشی خوبی برای آن¬ها فراهم کند. علاقه‌مندان آشکارا تلفیق روش‌های کیفی و کمی به‌کار رفته در پژوهش این کتاب را خواهند دید.
این کتاب می‌تواند همزمان هم حوزه‌ی روش‌شناسی، هم نظری و هم رویه‌ای طراحی‌شهری را پوشش دهد. سه فصل اول به دیدگاه‌ها و نظریه‌ها در ارتباط با خیابان و نظریه‌ی محیط-رفتار در آن می‌پردازد. فصل‌های چهارم، پنجم و ششم بر ماهیت روش‌شناسی و نیز یافته‌های حاصل از پژوهش متمرکز شده است. در نهایت فصل هفتم با ارائه‌ی «راهنمای طراحی» حوزه‌ی رویه‌ای طراحی‌شهری را پوشش می‌دهد. بنابراین این کتاب می‌تواند متناسب با دغدغه‌ی دانشگاهی و حرفه‌ای کسانی که با مسائل‌شهری مرتبط هستند مورد استفاده قرار گیرد.
به نمایندگی از مترجمان
اکبر عبداله‌زاده‌ طرف؛ استادیارگروه شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی
بهار ۱۳۹۸

• فهرسـت مطالـب کتـاب:
مقدمه
چرا این کتاب؟
فصل‌‌هایی که در ادامه می‌آیند

فصل اول: یک فضای شهری فراگیر برای مردم
برتری خیابان
چرا باید از خیابان پشتیبانی کرد؟
خیابان چیست؟ تعریف‌‌ها، تصویر‌ها [ذهنی] و معناها
اجتماع‌پذیری: نقش عمده‌ی فضای عمومی
خیابان‌های اجتماع‌پذیر: تعریف

فصل دوم: خیابان در حال تکامل: مروری مختصر بر تاریخ اجتماعی
هویت در حال شکل‌گیری
خیابان‌ها رشد سکونتگاه‌ها را تعیین می‌کنند
تصویر جوهری [از خیابان] شفاف می‌شود
خیابان‌های خطی: واحد جدید برنامه‌ریزی
تصویر در حال تغییر: نقش‌های جدید، مقیاس‌های جدید
چشم‌انداز باشکوه
تجدید حیات خیابان‌ مردمی

فصل سوم: رفتار اجتماعی روزمره به عنوان پایه و اساس طراحی
طراحی فضای عمومی نوگرا
نظریه‌های روان‌شناسیِ محیطی و بوم‌شناختی
قلمروپایی در فضای عمومی
همجواری و فاصله‌ی شخصی
رفتار انسان، بنیان طراحی

فصل چهارم: سه خیابان
محدوده‌های مورد مطالعه
روش‌ها و دستورالعمل‌های تحقیق
جاهایی که مردم حضور داشتند
تجمع و پرسه زنی در خیابان
مردم چه مدت در فضا توقف می‌کردند
موقعیت‌‌های سرزنده: قرارگاه‌‌هایی برای رفتار اجتماعی

فصل پنجم: خیابان‌های اجتماع‌پذیر: ‌یک گونه‌شناسی از رفتارهای ‌اجتماعی
اجتماع‌پذیری منفعل: به تنهایی در کنار هم بودن
اجتماع‌پذیری زودگذر
اجتماع‌پذیری پایدار

فصل ششم: نیازهای لازم به رفتار اجتماعی در خیابان‌ها
حس آسایش و لذت در خیابان
حس ایمنی و امنیت در خیابان
آسایش محیطی در خیابان
آسایش کالبدی در خیابان
سودمندی و راحتی در خیابان
لذت حسی در خیابان
حس‌تعلق در خیابان
کاربران بی شمار با معانی متعدد
قلمروپایی، خصوصی‌سازی و کنترل در خیابان
ویژگی‌های مهم خیابان و اجتماع‌پذیری
خیابان به‌عنوان مکان

فصل هفتم: ساخت خیابان‌های اجتماع‌پذیر: راهنماها و کاربرد‌‌
فرهنگ خیابانی
راهنماها
سه جنبه‌ی خیابان اجتماع‌پذیر
چه چیزهایی را می‌توان از خیابان‌ها آموخت؟

 

 

منبع خبر: www.MemarNews.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *